Tarieven

Mijn kantoor staat voor helderheid, ook wat betreft de kosten.

Tijdens een kennismakingsgesprek, waarvan de eerste 30 minuten gratis zijn, zal samen met u zoveel mogelijk een inschatting gemaakt worden van de totale kosten. Ook zal ik beoordelen in hoeverre u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

In dat kader werk ik nauw samen met de Raad voor Rechtsbijstand. Mijn kantoor is een zogenaamd “High Trust-kantoor”. Indien de Raad voor Rechtsbijstand oordeelt dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kost de rechtsbijstand  u in de meeste gevallen alleen de eigen bijdrage. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u hier.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan is het zelfs mogelijk dat onze rechtsbijstand u helemaal niets extra kost! Het enige dat u hoeft te doen, is de naam van uw verzekeraar en uw polisnummer aan ons doorgeven. De rest regelen wij met uw verzekeraar.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en geen rechtsbijstandverzekering heeft, maken we afspraken met u over het uurtarief dat ik hanteer. In specifieke gevallen is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken.

Kortom: er zullen heldere en duidelijke afspraken met u worden gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.

desktop-2325627_1920