Erfrecht

Een sterfgeval betekent vaak het begin van een zeer moeilijke periode.  Enerzijds is er de verwerking van het verdriet. Anderzijds komt er in deze periode veel op iemand af en moeten er veel zaken goed geregeld worden. Wij helpen u graag deze moeilijke periode goed te doorstaan.

Denk bij erfrecht onder andere aan:

  • Aanvaarding of verwerping
  • Erfopvolging
  • Legitieme portie
  • Nalatenschap
  • Successie
  • Testament

wetboek