Burenrecht

Wij staan eigenaren en huurders bij in geschillen met hun buren.

Denk bij burenrecht onder andere aan:

  • Beplanting
  • Erfafscheiding
  • Erfdienstbaarheid
  • Hinder
  • Ladderrecht
  • Mandeligheid
  • Overlast
  • Perceelgrens
  • Recht van overpad
  • Scheidsmuur

wetboek